Utwórz nowe konto klienta

I. Postanowienia ogólne

Art.1. DEFINICJE

Klimamarket.pl – sklep internetowy, którego właścicielem jest TTCP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Siewnej 34A, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364867

dane kontaktowe: ul. Siewna 34a, 31-231 Kraków; telefon: 012 430 20 04; infolinia: 0 800 225 462; fax.:012 633 09 58; e-mail: sklep@klimamarket.pl;

Produkt – produkty dla chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewnictwa, a wyjątkowo również wyroby mające zastosowanie w innych dziedzinach znajdujące się w ofercie sklepu Klimamarket.pl

Art.2. PRZEDMIOT ŚWIADCZEŃ

Sklep klimamarket.pl jest sklepem internetowym, który zajmuje się sprzedażą produktów dla chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewnictwa, a wyjątkowo sprzedaje również wyroby mające zastosowanie w innych dziedzinach znajdujące się w ofercie sklepu.

Art.3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KLIENTEM

Sprzedawca porozumiewa się z klientem telefonicznie lub mailowo. Klient może skontaktować się z przedsiębiorcą za pomocą formularza znajdującego się na stronie jak również telefonicznie pod nr: 12 430 20 04 oraz mailowo pod adresem: sklep@klimamarket.pl.

Adres sklepu podany w art.1 jest właściwy również do składania reklamacji przez Klienta.

II. Postanowienia związane z zamówieniami

Art.4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie przyjęte za pośrednictwem sklepu internetowego Klimamarket.pl, sprzedawca potwierdzi telefonicznie lub mailowo. Nie realizujemy zamówień, których nie udało się potwierdzić w ciągu 72 godzin. Zamówienie nie potwierdzone zostaje automatycznie skasowane. Zamówienie składane jest na odpowiednim formularzu umieszczonym na stronie internetowej. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.

Przedstawione w sklepie internetowym Klimamarket.pl informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań, nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

UWAGA: Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem. Każde następne zamówienie złożone na odrębnym formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.

Art.5. WARUNKI DOSTAWY

W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 2-7 dni roboczych. Przesyłka dociera do Klienta zwykle następnego dnia od wysyłki w godzinach od 10 do 16. W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji może się wydłużyć. Wysyłki nadawane w piątek docierają w poniedziałek. Na specjalne życzenie zamówiony towar może zostać dostarczony w sobotę za dodatkową opłatą. Istnieje możliwość obserwacji, co dzieje się z zamówioną przesyłką sprawdzając to na stronie firmy kurierskiej DHL lub GEIS. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.

Art.6. BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI

Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone wprost do Państwa firmy lub mieszkania w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy sprawdzoną przez nas firmą kurierską Patron Service. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i dodatkowo zostaje zabezpieczony.

Art.7. ZASADY ODBIORU PRZESYŁKI

1. Przed przybyciem kuriera

a) Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości,

b) jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności "gotówka przy odbiorze" należy przygotować kwotę do zapłaty.

2. W obecności kuriera:

a) po przyjeździe kuriera należy w obecności kuriera sprawdzić stan zewnętrznym przesyłki,

b) pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem),

c) rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości.

3. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a następnie zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (fax’em lub pocztą).4. W protokole szkody należy zamieścić poniższe dane:

- informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były-nalepki "ostrożnie szkło", "góra dół", taśma klejąca lub firmowa),

- informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie),

- informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone).

Art.8. KOSZTY PRZESYŁKI

Koszt przesyłki towaru uzależniony jest od wyboru sposobu płatności: Przy wyborze sposobu płatności w formie przedpłaty koszt wysyłki wynosi 20 zł brutto i będzie on uwzględniony na fakturze lub dowodzie dostawy. Przy wyborze sposobu płatności w formie pobrania koszt wysyłki będzie wynosił 20 zł brutto.

Art.9. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatności należy dokonywać w formie przelewu na rachunek Sklepu Klimamarket.pl:

Bank Zachodni WBK 76 1090 2008 0000 0001 3525 5720

2. Zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto wskazane powyżej. Posiadamy konto internetowe zatem zmiany na koncie obserwujemy na bieżąco.

Art.10.  JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym Klimamarket.pl produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od Producenta, Generalnego Dystrybutora, Generalnego Importera lub są w oficjalny sposób importowane przez naszą firmę. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.

Art.11. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

1. Wszystkie produkty w sklepie Klimamarket.pl posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), który należy okazać. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej w przypadku jej dołączenia.

Art.12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) - konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

2. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na piśmie lub poprzez wypełnienie formularza drogą elektroniczną. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia rzeczy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest

niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, zwrócić sprzedawcy produkt. Konsument ponosi wówczas tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres podany art. 1 Regulaminu).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [www.klimamarket.pl]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości , prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (zA wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

6. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (załącznik nr 2 do ustawy)

[data]…………………………………….

Klimamarket.pl

ul. Siewna 34a

31-231 Kraków

e-mail: sklep@klimamarket.pl

fax.: 012 633 09 58

[Dane konsumenta]

[imię i nazwisko]

[adres]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja…………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………, która została zawarta dnia………………

7, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8) zawartej w drodze aukcji publicznej;

III. Postanowienia końcowe

Art.13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez TTCP Sp. z o.o. w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne wykorzystujemy również do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu Klimamarket.pl. Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez TTCP Sp. z o.o. osobom trzecim oraz innym firmom nie wchodzącym w skład TTCP Sp. z o.o. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów TTCP Sp. z o.o. a konto w sklepie internetowym Klimamarket.pl zostanie zamknięte.

Art.14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Całą odpowiedzialność za działanie sklepu Klimamarket.pl ponosi jego wyłączny właściciel

TTCP Sp. z o.o.

ul. Siewna 34a, 31-231 Kraków

Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000364867

NIP 677-23-47-824

Kapitał zakładowy Spółki 100 000 zł

Odpowiedzialność TTCP Sp. z o.o. jest ograniczona do odpowiedzialności za towar - w wypadku dostarczenia uszkodzonego (uszkodzenia powstałe w transporcie) lub niezgodnego z zamówieniem produktu/produktów TTCP Sp. z o.o. zobowiązuje się do ich wymiany na nowe pod warunkiem spełnienia przez Klienta warunków opisanych w punkcie 3 regulaminu „Bezpieczeństwo przesyłki" w części „Zasady odbioru przesyłki". TTCP Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody pośrednie związane z opóźnieniem w dostawie lub niemożliwością dostarczenia zamówionego towaru.

Art. 15.

wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie Klimamarket.pl zostały umieszone ze względów informacyjnych.

Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter informacyjny. Sklep Klimamarket.pl (TTCP Sp. z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji i kolorystyce oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń