Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Rachunek bankowy

Bank: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 03 1090 1665 0000 0001 5421 1730

KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000391260.

NIP: PL6832012985

Prosimy wpisać litery i cyfry poniżej