Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

klimamarket.pl™ jest zastrzeżonym znakiem grupy TTCP

(www.ttcp.pl)

Rachunek bankowy

Santander Bank Polska SA: 76 1090 2008 0000 0001 3525 5720

KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000364867.

Kapitał zakładowy Spółki 100 000 zł

NIP: 677-23-47-824

Prosimy wpisać litery i cyfry poniżej