Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Rachunek bankowy

PEKAO S.A. Nr rachunku: 90 1240 4588 1111 0010 9244 6750

KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000391260.

NIP: PL6832012985

Prosimy wpisać litery i cyfry poniżej