Kontakt

Godziny otwarcia Pn-Pt: 7:30 – 18:00


Nowy adres siedziby
TTCP Sp. z o.o.
ul. Siewna 34a,
31-231 Kraków

telefon: 12 430 20 04

mobile: 666 898 319

fax: 012 633 09 58


sklep@klimamarket.pl

beata@klimamarket.pl


klimamarket.pl™ jest zastrzeżonym znakiem grupy TTCP

(www.ttcp.pl)

Rachunek bankowy
Bank Zachodni WBK 76 1090 2008 0000 0001 3525 5720

KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000364867.
Kapitał zakładowy Spółki 100 000 zł

NIP: 677-23-47-824