Oczyszczacze ActivTek w ofercie Klimamarket

Oczyszczacze ActivTek w ofercie Klimamarket

Dordzy Klienci,

chcemy zaprezentować nowość w naszej ofercie - oczyszczacze powietrza firmy ActiveTek.

Poniżej znajduje się opis ich działania, który jest całekim inny niż w standardowych oczyszczaczach powietrza. Jest to opatentowana technologia, która jest bardzo skuteczna, a przy okazji ekonomiczna.
Stosowana w urządzeniach ActivTek aktywna Technologia RCI bazuje na procesach naturalnie występujących w przyrodzie. W przeciwieństwie do oczyszczaczy pasywnych, nie korzysta z systemu filtrów do oczyszczania powietrza. Dzięki procesom jakie zachodzą na matrycy RCI powietrze jest oczyszczane jednocześnie w całej jego objętości, co oznacza, że zanieczyszczenia są neutralizowane w miejscu ich powstawania. 

Urządzenia ActivTek to unikalne połączenie 3 technologii oczyszczania powietrza:

1. Aktywnej Technologii RCI(Promieniowej Jonizacji Katalitycznej) - polega na wytworzeniu jonów ponadtlenkowych i wodorotlenkowych poprzez wykorzystanie katalitycznego działania promieniowania na procesy fotojonizacyjne metali rzadkich oraz szlachetnych, zawartych w matrycy wspieranych przez hydrofilową powłokę komory RCI. W efekcie działania technologii RCI z powietrza i powierzchni neutralizowane są zanieczyszczenia tj. bakterie, wirusy, zarodniki pleśni, alergeny, lotne związki organiczne i inne szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia.
2. Jonizacji - powietrze jest wzbogacane o dobroczynne jony, które poprzez wytrącanie elektrostatyczne usuwają z powietrza m.in. zanieczyszczenia pyłowe (PM 2.5, PM 10).
3. Molekularnej aktywacji tlenu - polega na wytrąceniu z powietrza atomów tlenu, które w połączeniu z technologią RCI wpływają na wzmocnienie efektu uzdatniania powietrza.


 WOLNOSTOJĄCE OCZYSZCZACZE POWIETRZA
AP 3000 i EcoBox